Engen

Børnehuset Engen er et mindre børnehus med plads til en mangfoldig børnegruppe på op til 15 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn.

Børnehuset Engen

Vi et tæt samarbejde på tværs i Engen.

Vi har et fortløbende tæt forældresamarbejde især omkring opstart/overgange og et tæt samarbejde med vores lokale Sølystskolen. Vi har et tværfagligt samarbejde med f.eks. psykolog, tale-hørekonsulent, familierådgiver, sundhedsplejerske. Vi arbejder med Trivsel på Tværs som handler om tidlig indsats. Læs mere om Trivsel på Tværs her: Trivsel på Tværs

Vi har en aktiv forældregruppe, der bakker op om vores hverdag. De har bl.a. bygget plantekasser og et lille drivhus på vores legeplads.
Det giver gode muligheder for at følge afgrøder fra jord til bord, hvor børn er med til at forspire, luge, og høste vores små afgrøder. Så bliver der smagt og tilberedt ofte over bål. Måske sår vi blomster, der tiltrækker insekter og vi har også bygget et insekthotel sammen med børnene.

Engen har en del traditioner. Vi tager udgangspunkt i årstiderne, hvor vi ind imellem har fællesspisning i forlængelse af temaperioder, bedsteforældredag, sommerfest, tur til Moesgaard strand for alle børnehavebørn, bag for en sag og forældremøder.

Hverdagen i Engen er bygget op med udgangspunkt i et godt læringsmiljø med en fast rytme og gode muligheder for at gribe dagen, når noget spændende byder sig. Vi har hver dag samling for alle børn kl. 9.15, hvor børn oftest i mindre grupper mødes. Her drøfter vi, hvad der skal ske i dag, hvordan er vi sammen på en god måde, hvad tid på året vi har, sange, små lege, fødselsdag m.m.

Formiddagen byder ofte på både aktiviteter eller ture ud i det blå for eksempel med vores 2 elcykler sammen med de pædagogiske medarbejdere, men også på det børn selv finder på også oftest i mindre grupper.
Vi har særligt fokus på sproglig opmærksomhed og udvikling.

Til frokost spiser vi det samme- sammen, i mindre grupper, så alle børn får mulighed for at være med i fællesskabet.

Efter frokost går de fleste børn på legepladsen, mens de mindste sover og nogle børn lige får en pause eller særlig opmærksomhed, inden de går på legepladsen.
På legepladsen har vi et stort udbud af legemuligheder, cykelbane, buskadser, sandkasser, bålplads m.m., så børn har rigtig gode muligheder for at finde deres lille rum sammen med vennerne.

Eftermiddagen byder ofte på mulighed for enten af blive ude eller være inde med spil, tegning, lege, historiefortælling m.m.

Ca. kl. 16 er vi sammen om at afslutte dagen ofte på legepladsen eller i fællesrummet.

Se i øvrigt vores nyhedsbreve og velkomstfolder

Vi glæder os til at byde jer velkomne i Engen

Læs mere om Engen

Engen
Kejlstrupvej 30 A
8600 Silkeborg
Mail: engen@silkeborg.dk

Institutionsleder / daglig leder

Helle Nielsen
Tlf: 24 26 87 47

Mail: Helle.Nielsen3@silkeborg.dk

Vuggestuen

Mus 20 13 32 91

Børnehaven

Ræve 20 13 31 64
Hjorte 20 13 32 45

Køkken

Åbningstider

Man-Tors: 06.30 - 16.45
Fredag: 06.30 - 16.30

Aflevering/afhentning:

Vi er samlet i fællesrummet i morgentimerne indtil kl. 7.30, hvor alle stuer åbnes. 

Om eftermiddagen er vi igen sammen fra kl. 15:30, ofte på legepladsen og ellers i fællesrummet. 

Det er meget vigtigt, at der siges goddag/farvel til en fra personalet, når I afleverer eller henter jeres barn. Husk at tjekke ind og ud på AULA. 
Hvis barnet skal hentes af andre end forældrene, skal vi have besked.

Madordning: 

Læs om madordningen her: Madordning

Fødselsdag:

Se vores fødselsdagspolitik og vores inspirationsmappe her på hjemmesiden

Påklædning/tøj:

Det er vigtigt, at børnene er klædt praktisk på og har skiftetøj med, samt praktisk tøj og fodtøj til udendørsbrug – afhængig af årstiden. Tøj og fodtøj skal være mærket med navn.

Vi støtter børnene i at holde orden i garderoben i samarbejde med jer.

Barnet skal have et ekstra sæt skiftetøj til disposition i institutionen, hvilket indebærer: bukser, bluse, undertøj og strømper. Hjemmesko eller en tyk sok med skridsikker sål og et par strømpebukser vil være hensigtsmæssig i vinterhalvåret.

Vi har en kasse ved puslebordet/garderoben til medbragt skiftetøj. Har barnet mistet noget tøj, kan det ligge i glemt tøj-kassen.

På formodede sol-dage i sommerhalvåret, er det vigtigt, at I smører jeres barn med solcreme fra top til tå hjemmefra.

Legetøj:

Børnene må ikke tage legetøj med hjemmefra.

Vi har legetøjsdag en gang imellem, hvor børnene må have legetøj med. Hold øje med stuens tavler for info.

Sygdom:

Dit barn kan ikke modtages i institutionen, hvis det er sygt, smittebærende og ikke kan deltage i den almindelige hverdag.

Vi vil gerne have besked via AULA, hvis dit barn er syg.

Hvis dit barn bliver syg i løbet af dagen, ringer vi til dig, så barnet kan komme hjem.

Medicin:

Normalt giver Engens personale ikke medicin til syge børn.
Såfremt Jeres barn lider af allergi eller anden kronisk sygdom, kan der laves aftaler med stuens personale.

Fravær:

Brug AULA til at informere om fremmøde og fravær

Find stuens telefonnumre under Kontakt og åbningstider overfor

Ferie:

I Silkeborg Kommune holder institutionerne ferielukket et antal dage om året.

Læs mere om feriepasning i Silkeborg Kommune

Udmeldelse/Modulændring

Udmeldelse af børn kan ske med en måneds varsel enten til d. 1 eller d. 15 i en måned.

Man kan ændre modul opad med dags varsel. Et lavere modul skal varsles en måned før.

Dette gøres elektronisk via Silkeborg Kommunes hjemmeside. Barnet bliver automatisk udmeldt ved skolestart.

Forældre og medarbejdere har et fælles ansvar for jeres barns trivsel, læring og udvikling.

Stil spørgsmål hvis I undrer jer. "Ros eller ris", er velkommen; det gælder om at vi får skabt det bedst mulige miljø for jeres barn.

Forældresamtaler

Vi har en samtale ved opstart og en opfølgende samtale 3-4 måneder efter opstarten. Samtalen handler om, hvordan jeres barn trives i Engen, og I kan få uddybet evt. spørgsmål.

I overgang fra vuggestue til børnehave har vi en samtale for, at sikre en god opstart i børnehaven. Vi har løbende samtaler i forlængelse af Trivsel på Tværs. For børn i grøn position tilbyder vi en 2 års og en 4 års samtale. 

For de børn der skal starte i børnehaveklassen har vi en samtale, der omhandler barnets modenhed og evt. behov for hjælp til skolestart. Samtalerne tilbydes fra november.

I øvrigt kan I til hver en tid få en samtale, hvis I ønsker det, ligesom vi henvender os til jer, hvis vi finder, at vi har behov for en samtale.

Forældremøder

Vi holder et forældremøde årligt, gerne i efteråret. I den forbindelse afholdes valg til bestyrelsen.

Derudover har vi forældre kaffe, sommerfest, julearrangement mm., hvor både børn, forældre og personale er sammen til hyggeligt samvær.

Det er vigtigt, at I kommer til os, hvis der er noget I undrer jer over eller gerne vil drøfte. Det er gennem samarbejde vi skaber de bedste vilkår for jeres barns hverdag i Engen.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Engen 

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn