Skip til hoved indholdet
  Hjem Idrætsbørnehuset Nørrevænget

Idrætsbørnehuset Nørrevænget

Vi byder på en dagligdag fyldt med sprog, leg, samvær, læring, glæde og strukturerende aktiviteter, vi er opdelt i mindre grupper mange gange om dagen.

Idrætsbørnehuset Nørrevænget er en kommunal institution med op til 65 vuggestuebørn, 70 børnehavebørn.
Alderslyst er et blandet boligområde med kulturelle mangfoldigheder.

Det giver en kulørt hverdag og med behov for et særligt fokus på især sprog. Vi ved at et veludviklet dansk er med til at give alle børn god mulighed for at deltage aktivt i legen og i det videre liv blandt andet i skolen.

Idrætsbørnehuset Nørrevænget er certificeret af Dansk Idrætsforbund (DIF) og VIA som pædagogisk idrætsinstitution.

Personalet er uddannet i pædagogisk idræt, hvor man omsætter pædagogiske mål gennem idræt, leg og bevægelse. Det bygger på og understøtter barnets naturlige bevægelsesglæde, udvikler kropsbevidsthed og motorik.

Pædagogisk idræt er brugen af idræt i en pædagogisk sammenhæng med et pædagogisk mål. I pædagogisk idræt kommer pædagogikken før idrætten.

Legemiljøerne i børnehuset vil være indrettet med mulighed for både fysiske lege og mental fordybelse.

Vi har i øjeblikket en øget normering pga. puljemidler fra ministeriet. De ekstra timer dette giver mulighed for, bruger vi til at sætte fokus på motorik og på inkluderende fællesskaber, hvor der er en særlig opmærksomhed på at alle børn kan deltage i fællesskabet. Samt på en god pædagogisk dækning hele dagen, også i ydertimerne.

Vi har mulighed for sammen med jer forældre at sætte fokus på jeres barns trivsel og læring. Vi arbejder ofte i mindre grupper, da det giver flere børn mulighed for at deltage i fællesskabet.

Vi har et tæt samarbejde med Sølystskolen, der er vores lokale folkeskole. Vi får ofte hjælp af vores tværfaglige samarbejdspartnere som f.eks. sundhedsplejerske, talehørekonsulent, familierådgiver, psykologer, lokal social vicevært.

 • Vi tager godt imod nye børn og gør meget for at de får en god overgang fra hjem til vuggestuen, til børnehave og fra børnehave til skole.
 • Vi vægter et tæt forældresamarbejde både omkring overgange, i hverdagen og hvis jeres barn ind imellem har brug for lidt ekstra opmærksomhed.
 • Vores hus og dejlige legeplads er rammen om en god hverdag, der tager udgangspunkt i børns behov for omsorg og læring alt efter alder.

Vi glæder os til det kommende samarbejde, hvor både I som forældre og vi som personale skal arbejde sammen om, at give jeres barn en god start på livet

Herunder er der et par videoer fra vores hus, NYD dem!

Læs mere om Idrætsbørnehuset Nørrevænget

Der er fire vuggestuegrupper med plads til 15 børn på hver. Der er fire børnehavegrupper, fordelt på to afdelinger i huset. 

 

Samling kl. 9. i hele Idrætsbørnehuset Nørrevænget

Hvorfor er det vigtigt?

Vi deler børnene i mindre grupper. Fordi det giver os en pædagogisk ramme for at have fokus på at barnet udvikler sin sprogforståelse og begreber i forhold til alder.
De udviklinger sproget, og leger med ordene.

Alle børn får mulighed for at deltage aktivt, og blive hørt. Børnene deltager aktivt og viser interesse. Børnene er lyttende, de øver turtagning.

Vi giver informationer om dagens aktiviteter. Så derfor er det vigtigt at I som forældre aflever jeres barn senest 8.45 så I kan sige farvel, og barnet kan deltage i samling.

Kontaktoplysninger, adresse og åbningstider

Se børnehusets kontaktoplysninger, adresse og åbningstider her

 

Aflevering/afhentning:

Det er meget vigtigt, at der siges goddag/farvel til en fra personalet, når I afleverer eller henter jeres barn.
Hvis barnet skal hentes af andre end forældrene, skal vi have besked.

Fødselsdag:

Se vores fødselsdagspolitik og vores inspirationsmappe her på hjemmesiden.

Aftal med personalet hvornår og hvordan jeres barn skal fejres.

Rokkerne kan holde fødselsdag i børnehaven eller invitere stuen med hjem.

De andre stuer i både børnehave og vuggestue fejres i Nørrevænget.

Når vi holder fødselsdag synger vi, råber hurra og hygger os.

I er velkommen til at deltage.

Mange er i tvivl om hvad deres barn, kan have med til fødselsdag i vuggestuen og børnehaven. Vi vil gerne begrænse sukker indholdet i det i tager med, så her er nogle gode forslag til frugtsjov.

Påklædning/tøj:

Det er vigtigt, at børnene er klædt praktisk på og har skiftetøj med, samt praktisk tøj og fodtøj til udendørsbrug – afhængig af årstiden. Tøj og fodtøj skal være mærket med navn.

Vi støtter børnene i at holde orden i garderoben i samarbejde med jer.

Barnet skal have et ekstra sæt skiftetøj til disposition i institutionen, hvilket indebærer: bukser, bluse, undertøj og strømper. Hjemmesko eller en tyk sok med skridsikker sål og et par strømpebukser vil være hensigtsmæssig i vinterhalvåret.

På formodede sol-dage i sommerhalvåret, er det vigtigt, at I smører jeres barn med solcreme fra top til tå hjemmefra.

Sygdom:

Dit barn kan ikke modtages i institutionen, hvis det er sygt, smittebærende og ikke kan deltage i den almindelige hverdag.

Vi vil gerne have besked via sms, hvis dit barn er syg .

Hvis det bliver dårligt i løbet af dagen, ringer vi til jer, så I kan hente det.

Medicin:

Normalt giver børnehavens personale ikke medicin til syge børn.

Såfremt Jeres barn lider af allergi eller anden kronisk sygdom, kan der laves aftaler med stuens personale.

Fravær:

Brug AULA til at informere om fremmøde og fravær

Oprydning ved afhentning:

Er barnet inde, rydder det de ting op, som det leger med. Er barnet ude, ryddes nogle af legesagerne ind i skuret.

Ferie:

I Silkeborg Kommune holder institutionerne ferielukket et antal dage om året.

Læs mere om feriepasning i Silkeborg Kommune

Udmeldelse/Modulændring:

Udmeldelse af børn kan ske med en måneds varsel enten til d. 1 eller d. 15 i en måned.

Man kan ændre modul opad med dags varsel. Et lavere modul skal varsles en måned før.

Dette gøres elektronisk via Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Barnet bliver automatisk udmeldt ved skolestart. 

Sprog:

I Nørrevænget arbejder vi med ”Dialogisk oplæsning” med alle børn med særlige sproglige udfordringer. I både vores børnehaveafdelinger og i vores vuggestueafdeling.

Dialogisk oplæsning er at åbne for den oplevelse og de læringsmuligheder, som findes i bøgernes historier. Derfor handler oplæsning ikke kun om hygge, men om hygge og læring. 

Dialogisk oplæsning er en meget bred pædagogisk aktivitet. 
Oplæsning af billedbøgerne rummer et dannelsespotentiale, der kan bidrage til børnenes personlige, sociale, kreative, kulturelle og sproglige dannelse.

Børnene tilbydes et bredt spektrum af udviklingsmuligheder, samtidig med, at de udfordres sprogligt.

Dialogisk oplæsning foregår i samarbejde med vores to-sprogsvejleder fra kompetence centret.

Pædagoger har deltaget i et kursus omkring dialogisk oplæsning og varetager derfor på skift opgaven.

Hver børnehaveafdeling har et sprogværksted, der er indrettet til dialogisk oplæsning og andre sproglige aktiviteter.

Se også vores sprog og læsehandleplan for 0-6 Årige

 

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Nørrevænget 

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn

Forældresamarbejdet er et samarbejde mellem jer som forældre og institutionen.

Henvend jer ved alle spørgsmål som I kan blive i tvivl om, vedrørende jeres barns dagligdag.

Jo mere vi ved, jo bedre kan vi forstå og være opmærksom overfor barnet.

Vær positiv overfor institutionen - jeres holdning bliver altid barnets holdning.

Skulle du have grund til andet, er vi altid parate til en snak, ligesom vi altid kontakter jer, hvis vi har spørgsmål, vi vil drøfte. 

Læs mere om forældresamarbejde i dagtilbud

I samarbejdet vil vi:

 • Arbejde for et gensidigt højt informationsniveau, vi bruger AULA.
 • Udarbejde Nyhedsbreve ca. 4 gange om året, hvor forældrene også kan komme med indlæg.
 • Dagligt skrive på vore tavle, om hvad vi har lavet.
 • Afholde forældre samtaler, i forbindelse med trivsel på tværs, eller hvis enten forældrene eller institutionen ønsker det.
 • Afholde forældremøde for hele institutionen 1 gang om året.
 • Holde sommerfest 
 • Samarbejde med forældrerådet om aktiviteter i Nørrevænget.

Vores forældreråd og bestyrelse er med til at understøtte det sociale liv også mellem forældre. Vi har faste traditioner med forældrekaffe, sommerfest, forældrearbejdsdage.

Forældreinitiativer er velkommen også uden for den daglige åbningstid. Men det skal være aktiviteter, hvor børn og voksne er sammen.

Op til helligdage og korte ferieperioder laver vi fremmøde forespørgsler, på AULA, for at kunne bruge vores personale ressourcer bedst muligt – altså flest voksne, når der er flest børn.

Det er meget vigtigt, at vi kender hinandens forventninger og muligheder. Vi forventer, at I, som forældre skal være opsøgende i samarbejdet, at I skal være aktive omkring de meddelelser I modtager samt at I engagerer jer i vores hverdag.

Når I får tilbudt en plads i vores børnehus, er I velkommen til at ringe til dagligleder, og aftale et besøg hvor I kan se børnehuset.

Derefter aftaler I besøg, og opstartsmøde med en medarbejder fra dit barns nye stue.

Vi håber at I kan komme på flere små besøg, sammen med jeres barn inden opstarten. Vi ved at jo flere gange et barn har været på korte besøg, jo hurtigere falder det godt til i sin nye hverdag.

Pædagogisk idræts fire fokuspunkter for børnenes udvikling og læring er:

Fysisk udvikling:

Motoriske færdigheder, kondition, styrke, koordination, kropsudtryk, kropserfaringer, krop imiterer krop, øve, prøve, mestre mm.

Social udvikling:

Medansvar, forhandlingsevne, kommunikation, samarbejde, evne til at gå på kompromis, at være solidarisk og empati.

Kognitiv udvikling:

Forstå og acceptere regler/normer, omstillingsevne, bruge hukommelse/huske, kritisk tænkning, taktik, regler mm.

Psykisk udvikling:

Positiv selvopfattelse, tage initiativ, give udtryk for følelser, tillid, vente på tur, problemløsning mm.

Tryk her for at se billeder vedr. Bevægelse for børn inde og ude.

Daginstitutionen Alderslyst

En institution i Silkeborg Kommune

Kontakt