Børnegården

Børnegården byder på en dagligdag fyldt med sprog, leg, samvær, læring, glæde og strukturerede aktiviteter.

Børnegården - forsidebillede 2019

Børnegården har børn med mange kulturelle baggrunde. 

Vi bor midt i Alderslystområdet, der består af et blandet boligområde med lejligheder og villaer. 

Vi er en kommunal institution med op til 33 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn og 22 medarbejdere med forskellige kompetencer. Børnegårdens ånd bærer dagligt præg af glade og energiske børn og voksne.
Børnegården har en historie tilbage fra 1951 og en dagligdag, hvor man mærker, at huset stolt bærer præg af stort pædagogisk engagement gennem tiden. Der hersker en helt særlig ånd, hvor barnets spor er i centrum og hvor legen har særlig stor betydning og indvirkning på barnets udvikling og trivsel.

Nærværet og fællesskabet står i høj kurs i Børnegården. Det relationelle samspil er i fokus og vi har særligt fokus på den sproglige udvikling, da vi ved at børns mulighed for at udvikle relationer, for deltagelse i fællesskabet og senere at klare sig godt i skolen, er afhængig af gode sproglige kompetencer. Vi har et tæt samarbejde med Sølystskolen, men planlægger også en god overlevering af børn med særlige udfordringer til skoler udenfor distriktet, såfremt dette skønnes nødvendigt.

Vi arbejder ofte i mindre grupper inde i huset, udenfor på legepladsen, på ture og til arrangementer. Inklusionsarbejde og fremmelse af barnets ret til lige deltagelsesmuligheder, er væsentlige elementer i vores daglige pædagogiske virke. Vi planlægger varierende aktiviteter for børnene ud fra den styrkede pædagogiske læreplan, så barnets udvikling og dannelse ses i et helhedsorienteret billede – så at sige en mangfoldighed af mangfoldige aktivitets- og udviklingsmuligheder for det enkelte barn og fællesskabet.

 • Vi går meget op i at sikre et rigtig godt samarbejde med forældre og har et aktivt forældreråd samt bestyrelse
 • Vi samarbejder med tværfaglige parter, for at sikre barnets kontinuitet i dannelse og udvikling
 • Vi arbejder for at sikre gode og trygge overgange fra hjemmet, dagpleje, vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole
 • Vi vedligeholder og udvikler på inde og udeklimaer for at sikre trygge, lærerige og æstetiske rammer for børnene
 • Vi arbejder i traditioner
 • Vi arbejder altid på en god velkomst

Velkommen til Børnegården – vi glæder os til at se jer!

Læs mere om Børnegården

Børnegården
Plantagevej 1
8600 Silkeborg
Mail: boernegarden@silkeborg.dk

Daglig leder:

Michelle Bergsang Torhus Nyby 
Tlf: 24 92 05 22
Mail: MichelleBergsang.Torhus@silkeborg.dk

Vuggestuen

Vildbasserne: 20 11 80 67
Krudtuglerne: 21 12 91 28
Spilopper: 21 12 85 27

Børnehaven

Tiger: 21 12 77 45
Løver: 21 12 72 65
Giraffer: 21 12 77 36

Køkken 

Køkken: ingen telefon

Åbningstider

Man-Tors: 06.15 - 16.30
Fredag: 06.15 - 16.15

 

Tøj

Giv barnet praktisk tøj på, så det frit kan lege ude og inde. Hav altid et sæt skiftetøj - samt regntøj og gummistøvler liggende på barnets rum i garderoben.I vinterhalvåret medbringes hjemmesko. Sæt navn i tøj og fodtøj. Er der specielle hensyn så kontakt personalet.

Sygdom/fravær

Giv os besked om morgenen inden kl. 9. Børnehaven må ikke modtage syge børn. Når børnene kommer igen efter et sygdomsforløb, skal de være feberfri og skal kunne deltage i såvel indendørs som udendørs aktiviteter.

Medicin

Personalet giver normalt ikke medicin til syge børn ( receptpligtig medicin ). Penicillin/sulfapræparat kan af lægen doseres til morgen og aften.
Angående medicin til kroniske lidelser, f.eks. astma, tal da med personalet på stuen.

Ferie og lign.

Af hensyn til personalets afvikling af ferie og afspadsering forventes det, at alle børn holder mindst 4 ugers ferie i løbet af året. I vil modtage en ferieanmodning gennem AULA, hvor I skal tage stilling til feriepasning. 

Fødselsdag:

Se vores fødselsdagspolitik og vores inspirationsmappe her på hjemmesiden

Oprydning ved afhentning

Er barnet inde, rydder det de ting op, som det leger med. Er barnet ude, ryddes nogle af legesagerne ind i skuret.

Aflevering/afhentning

Vi har først ansvaret for barnet, når det er afleveret til en voksen. Sig farvel til en voksen, så vi ved, at det er blevet afhentet. Hvis barnet skal afhentes af andre end forældrene, skal vi have besked herom.

Udmeldelse af barn

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel - til den 1. eller den 15. i måneden.

Forældresamarbejde er et samarbejde mellem jer som forældre og institutionen

Henvend jer ved alle spørgsmål som I kan blive i tvivl om, vedrørende jeres barns dagligdag. Jo mere vi ved, jo bedre kan vi forstå og være opmærksom overfor barnet.

Vær positiv overfor institutionen - jeres holdning bliver altid barnets holdning. Skulle du have grund til andet, er vi altid parate til en snak, ligesom vi altid kontakter jer, hvis vi har spørgsmål, vi vil drøfte.

I samarbejdet vil vi: 

 • Arbejde for et gensidigt højt informationsniveau, vi bruger AULA.
 • Udarbejde Nyhedsbreve ca. 4 gange om året, hvor forældrene også kan komme med indlæg.
 • Dagligt skrive på vore tavle, om hvad vi har lavet.
 • Afholde forældresamtaler, i forbindelse med trivsel på tværs, eller hvis enten forældrene eller institutionen ønsker det.
 • Afholde forældremøde for hele institutionen 1 gang om året.
 • Samarbejde med forældrerådet om aktiviteter i Børnegården.

Forældreinitiativer er velkommen også uden for den daglige åbningstid. Men det skal være aktiviteter, hvor børn og voksne er sammen.

Op til helligdage og korte ferieperioder laver vi fremmøde forespørgsler, på AULA, for at kunne bruge vores personale ressourcer bedst muligt – altså flest voksne, når der er flest børn.

Det er meget vigtigt, at vi kender hinandens forventninger og muligheder. Vi forventer, at I, som forældre skal være opsøgende i samarbejdet, at I skal være aktive omkring de meddelelser I modtager, samt at I engagerer jer i vores hverdag. 

blomster på legeplads

Aftal med personalet hvornår og hvordan jeres barn skal fejres.

Girafferne kan holde fødselsdag i børnehaven eller invitere stuen med hjem.

De andre stuer i både børnehave og vuggestue fejres i børnegården.

Vi holder fødselsdag kl. 9.00 i forbindelse med samling, vi synger, råber hurra og hygger os.

I er velkommen til at deltage.

Mange er i tvivl om hvad deres barn, kan have med til fødselsdag i vuggestuen og børnehaven. Vi vil gerne begrænse sukker indholdet i det i tager med, så her er nogle gode forslag til frugt sjov.

Ideer til fødselsdag

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Tilsynsrapport for Børnegården bliver udarbejdet i efteråret 2020 og vil efterfølgende blive linket op til på den her side.

Se seneste tilsynsrapport for Børnegården

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn