Børnegården

Børnegården byder på en dagligdag fyldt med sprog, leg, samvær, læring, glæde og strukturerede aktiviteter.

Børnegården - forsidebillede 2019

Børnegården har børn med mange kulturelle baggrunde.

Vi er op til 33 vuggestuebørn, op til 66 børnehavebørn og medarbejdere med forskellige kompetencer. 

Vi bor midt i Alderslystområdet, der består af et blandet boligområde med lejligheder og villaer.

Børnegården har en historie tilbage fra 1951 og en dagligdag, der er opdateret, med aldersopdelte aktiviteter, der blandt andet byder på brug af iPads som et naturligt supplement i det pædagogiske arbejde.

Vi har særligt fokus på den sproglige udvikling, da vi ved at børns mulighed for at udvikle relationer, for deltagelse i fællesskabet og senere at klare sig godt i skolen er afhængig af gode sproglige kompetencer.

Børnegården
Plantagevej 1
8600 Silkeborg
Mail: boernegarden@silkeborg.dk

Daglig leder
​Tanja Hyldke
24 92 05 22
Mail: TanjaHylke.Juncher@silkeborg.dk
Vuggestuen
​Vildbasserne 20 11 80 67
Krudtuglerne 21 12 91 28
Spilopper 21 12 85 27
Børnehaven
​Tiger 21 12 77 45
Løver 21 12 72 65
Giraffer 21 12 77 36
Køkken
Køkken 60 12 56 50
Åbningstider
Mandag - torsdag: 6:15 - 16:30
Fredag: 6:15 - 16:15

Forældresamarbejde er et samarbejde mellem jer som forældre og institutionen

Henvend jer ved alle spørgsmål som I kan blive i tvivl om, vedrørende jeres barns dagligdag. Jo mere vi ved, jo bedre kan vi forstå og være opmærksom overfor barnet.

Vær positiv overfor institutionen - jeres holdning bliver altid barnets holdning. Skulle du have grund til andet, er vi altid parate til en snak, ligesom vi altid kontakter jer, hvis vi har spørgsmål, vi vil drøfte.

I samarbejdet vil vi: 

  • Arbejde for et gensidigt højt informationsniveau, vi bruger Daycare.
  • Udarbejde Nyhedsbreve ca. 4 gange om året, hvor forældrene også kan komme med indlæg.
  • Dagligt skrive på vore tavle, om hvad vi har lavet.
  • Afholde forældresamtaler, i forbindelse med trivsel på tværs, eller hvis enten forældrene eller institutionen ønsker det.
  • Afholde forældremøde for hele institutionen 1 gang om året.
  • Holde sommerfest
  • Holde julefest.
  • Samarbejde med forældrerådet om aktiviteter i Børnegården.

Forældreinitiativer er velkommen også uden for den daglige åbningstid. Men det skal være aktiviteter, hvor børn og voksne er sammen.

Op til helligdage og korte ferieperioder laver vi fremmøde forespørgsler, på daycare, for at kunne bruge vores personale ressourcer bedst muligt – altså flest voksne, når der er flest børn.

Det er meget vigtigt, at vi kender hinandens forventninger og muligheder. Vi forventer, at I, som forældre skal være opsøgende i samarbejdet, at I skal være aktive omkring de meddelelser I modtager samt at I engagerer jer i vores hverdag

blomster på legeplads

Aftal med personalet hvornår og hvordan jeres barn skal fejres.

Girafferne kan holde fødselsdag i børnehaven eller invitere stuen med hjem.

De andre stuer i både børnehave og vuggestue fejres i børnegården.

Vi holder fødselsdag kl. 9.00 i forbindelse med samling, vi synger, råber hurra og hygger os.

I er velkommen til at deltage.

Mange er i tvivl om hvad deres barn, kan have med til fødselsdag i vuggestuen og børnehaven. Vi vil gerne begrænse sukker indholdet i det i tager med, så her er nogle gode forslag til frugt sjov.

Ideer til fødselsdag

Tøj
Giv barnet praktisk tøj på, så det frit kan lege ude og inde. Hav altid et sæt skiftetøj - samt regntøj og gummistøvler liggende på barnets rum i garderoben.I vinterhalvåret medbringes hjemmesko. Sæt navn i tøj og fodtøj. Er der specielle hensyn så kontakt personalet.

Sygdom/fravær
Giv os besked om morgenen inden kl. 9. Børnehaven må ikke modtage syge børn. Når børnene kommer igen efter et sygdomsforløb, skal de være feberfri og skal kunne deltage i såvel indendørs som udendørs aktiviteter.

Medicin
Personalet giver normalt ikke medicin til syge børn ( receptpligtig medicin ). Penicillin/sulfapræparat kan af lægen doseres til morgen og aften.
Angående medicin til kroniske lidelser, f.eks. astma, tal da med personalet på stuen.

Ferie og lign.
Af hensyn til personalets afvikling af ferie og afspadsering forventes det, at alle børn holder mindst 4 ugers ferie i løbet af året.. Der opsættes afkrydsningsskema med hensyn til børnenes fremmøde i forbindelse med skolernes ferie.

Fødselsdag:
Se vores fødselsdagspolitik og vores inspirationsmappe her på hjemmesiden

Oprydning ved afhentning
Er barnet inde, rydder det de ting op, som det leger med. Er barnet ude, ryddes nogle af legesagerne ind i skuret.

Aflevering/afhentning
Vi har først ansvaret for barnet, når det er afleveret til en voksen. Sig farvel til en voksen, så vi ved, at det er blevet afhentet. Hvis barnet skal afhentes af andre end forældrene, skal vi have besked herom.

Udmeldelse af barn
Udmeldelse kan ske med en måneds varsel - til den 1. eller den 15. i måneden.