Tosprogs Taskforce

Vi deltager i undervisningsministeriets Tosprogs Taskforce

at udvikle et godt sprog er vigtigt og det:

• sker lige fra barnet er helt lille
• sker i samspil med familien
• giver bedre mulighed for deltagelse i børnefællesskabet
• er forudsætning for at kunne tage en ungdomsuddannelse efter folkeskolen
• der er belæg for at høj faglighed gør en forskel

Læs mere om Tosprogs-Taskforce sprog og læsestrategi

Læs mere om Tosprogs-Taskforce kommissorium sammenhæng