Tosprogs Taskforce

Vi deltager i undervisningsministeriets Tosprogs Taskforce

at udvikle et godt sprog er vigtigt og det:

  • sker lige fra barnet er helt lille
  • sker i samspil med familien
  • giver bedre mulighed for deltagelse i børnefællesskabet
  • er forudsætning for at kunne tage en ungdomsuddannelse efter folkeskolen
  • der er belæg for at høj faglighed gør en forskel

Læs mere om Tosprogs-Taskforce sprog og læsestrategi

Læs mere om Tosprogs-Taskforce kommissorium sammenhæng