Turprocedure

I Alderslyst/ vil vi gerne give børnene forskellige læringsrum blandt andet på ture i naturen eller at besøge museer m.m.

høgdal

Ved en planlagt tur vurderes hvilke børn, der skal deltage og hvilke medarbejdere, der skal med, så vi kan stå inde for det sikkerhedsmæssige.

Hvis normeringen ikke er sikkerhedsmæssig forsvarlig f.eks. på grund af sygdom vurderer medarbejderne om turen skal helt aflyses eller kun gennemføres for en del af gruppen.

Vi opdeler nogle gange gruppen og laver samme tur flere gange, så alle kan få mulighed for den læring vi ønsker og en god oplevelse.
Vi har mobiltelefon med på tur.

Når vi skal af sted med en gruppe børn:

 • Vi tager mobiltelefon med
 • Vi tæller børn inden vi går
 • Inddeler gruppen i mindre grupper, når vi er mange
 • Medarbejderne aftaler, hvem der holder særlig øje med hvilke navngivne børn
 • Nogle børn skal være tæt på en medarbejder på hele turen
 • Vi vælger hvilke børn, der kan gå sammen f.eks. kan en stor og en lille følges, når aldersgrupperne er blandede
 • Vi følges, til vi er ved bestemmelsesstedet
 • Børnene får fortalt, hvad reglerne er på turen, både for turen frem og tilbage, og når vi er ved bestemmelsesstedet

Når vi er på tur:

 • En medarbejder går yderst, når vi går på fortovet, en medarbejder går foran med en mindre gruppe børn, en anden går bagerst
 • Kører vi med bus
 • En medarbejder er forrest med få børn, en voksen bagest – også når vi går ud og ind af busser. De øvrige fordeler sig
 • Børnene samles i én del af bussen og helst bagerst
 • Der tælles flere gange i løbet af dagen. Ved ankomst, formiddags mad, ved frokost, inden afgang. Der tælles også løbende
 • Der holdes særligt øje med udvalgte børn
 • Bliver en medarbejder nødt til at forlade børnene, overgiver han eller hun ansvaret for sine børn til en anden navngiven medarbejder, så længe han eller hun er væk
 • Opstår der problemer, kontaktes daglig leder eller institutionsleder

Revideret januar 2013 i Engen, Vangen, Børnegården og Søholt