Samarbejdspartnere

For at sikre dit barns trivsel arbejder vi i Alderslyst med flere forskellige samarbejdspartnere, som blandt andet:

leg med biler
  • Sprogpædagoger
  • Tosprogs vejledere
  • Inklusionspædagoger
  • Sundhedspleje
  • Skoler
  • Dagplejen