Pædagogisk arbejdsgrundlag med Læreplaner

Vi har fokus på udvikling af pædagogiske miljøer, der understøtter kerneopgaven - trivsel, samspil og læring for alle børn.

Vi er også optaget af børns sprogtilegnelse, og hvordan IT kan understøtte børns læringsmiljøer.

Pædagogisk arbejdsgrundlag med læreplan

Pædagogisk læreplan kort udgave