Forældresamarbejde

Vi ønsker åbenhed i kontakten mellem personale og forældre. Stil spørgsmål hvis I undrer jer. "Ros eller ris", er velkommen; det gælder om at vi får skabt det bedst mulige miljø for jeres børn.

Forældresamtaler

Vi tilbyder en samtale 3-4 måneder efter opstarten. Samtalen handler om, hvordan jeres barn trives i Engen, og I kan få uddybet evt. spørgsmål.

I børnehaven tilbyder vi, for de børn der skal starte i børnehaveklassen, en samtale der omhandler barnets modenhed til start i skole. Samtalerne tilbydes efter jul.

I øvrigt kan I til hver en tid få en samtale, hvis I ønsker det, ligesom vi henvender os til jer, hvis vi finder, at vi har behov for en samtale.

Forældremøder

Vi holder et forældremøde årligt, gerne i efteråret. I den forbindelse afholdes valg til bestyrelsen.


Derudover har vi forældre kaffe, sommerfest, julearrangement mm., hvor både børn, forældre og personale er sammen til hyggeligt samvær.

Det er vigtigt, at I kommer til os, hvis der er noget I undrer jer over eller gerne vil drøfte. Det er gennem samarbejde vi skaber de bedste vilkår for jeres barns hverdag i Engen.