Engen

Engen er en overskuelig institution med op til 58 glade børn i alderen 0-6 år og ti engagerede voksne.

facade

Børnehuset Engen er centralt placeret i Alderslyst på en stille blind vej.

Engen er et integreret børnehus i Alderslyst med plads til op til 14 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn.

Vi tager godt imod nye børn og gør meget for at de får en god overgang fra vuggestuen til børnehave og fra børnehave til skole.

Vi vægter et tæt forældresamarbejde både omkring overgange, i hverdagen og hvis jeres barn ind imellem har brug for lidt ekstra opmærksomhed.
Vi får ofte hjælp af vores tværfaglige samarbejdspartnere som f.eks. sundhedsplejerske, talehørekonsulent, familierådgiver, psykolog…
Vores hus og dejlige legeplads er rammen om en god hverdag, der tager udgangspunkt i børns behov for omsorg og læring alt efter alder.

Alderslyst er et blandet boligområde med kulturelle mangfoldigheder. Det giver en kulørt hverdag og med behov for et særligt fokus på især sprog. Vi ved at et veludviklet dansk er med til at give alle børn god mulighed for at deltage aktivt i legen og i det videre liv blandt andet i skolen.

Vi arbejder ofte i mindre grupper, da det giver flere børn mulighed for at deltage i fællesskabet.
Vi har et tæt samarbejde med Sølystskolen, der er vores lokale folkeskole.

I Engen er vi særligt optaget af udeliv både på ture og på vores dejlige legeplads. Vi 2 elcykler hvor vores pædagogiske medarbejdere tager op til 4 børn med på opdagelse. Vi har blandt andet ofte bål og bålmad på programmet f.eks. i en periode forår og efterår.

Vores forældreråd og bestyrelse er med til at understøtte det sociale liv også mellem forældre Vi har faste traditioner med forældrekaffe, lygtegang i december, Bag for en Sag, sommerfest, forældrearbejdsdage, overnatning for kommende skolebørn.

Hvis du bliver mere nysgerrig skal du læse vores velkomstfolder komme og aftale et besøg.

Folder omkring Børnehuset Engen 

Vi glæder os til at byde jer velkommen i Engen