Prioriterer du samarbejde om dit barns trivsel, udvikling og læring mellem dig og institutionen?

Synes du det er vigtigt at forældre bakker op om deres barns institutionen- både med interesse, ideer og praktisk indsats?

Så har vi en overordnet forældrebestyrelse, der sikrer de overordnede linier i hele Daginstitutionen Alderslyst

Læs mere om bestyrelsen

Vi har forældreråd i Engen, Vangen, Børnegården og Søholt, der tager sig af afholdelse af familiearrangementer, forældrekaffe, forældrearbejdsdage, gedepasning….