Børnegården

Børnegården byder på en dagligdag fyldt med sprog, leg, samvær, læring, glæde og strukturerede aktiviteter.

facade Bornegården

Børnegården har børn med mange kulturelle baggrunde.

Vi er op til 33 vuggestuebørn, op til 66 børnehavebørn og medarbejdere med forskellige kompetencer. 

Vi bor midt i Alderlystområdet, der består af et blandet boligområde med lejligheder og villaer.

Børnegården har en historie tilbage fra 1951 og en dagligdag, der er opdateret, med aldersopdelte aktiviteter, der blandt andet byder på brug af iPads som et naturligt supplement i det pædagogiske arbejde.

Vi har særligt fokus på den sproglige udvikling, da vi ved at børns mulighed for at udvikle relationer, for deltagelse i fællesskabet og senere at klare sig godt i skolen er afhængig af gode sproglige kompetencer.