Bestyrelse

I område Alderslyst er der pr. 1. januar 2012 en fælles forældrebestyrelse for Engen, Børnegården og Børnehuset Søholt.

Bestyrelsen består af forældre og medarbejder repræsentanter fra alle enheder samt institutionsleder Girsti Holm Nielsen, der er sekretær.

Bestyrelsens formål er at forældrene har indflydelse på Institutionens overordnede principper og udvikling af et godt samarbejde. Bestyrelsen har ansvar for at understøtte det lokale forældrenetværk i enhederne.

I er altid vedkomne til at tage en snak med personalet eller bestyrelsesmedlemmerne omkring emner, der er vigtige for jer.

Dermed kan vi i fælleskab videreudvikle disse.

Læs mere om bestyrelsesarbejdet