Daginstitutionen Alderslyst

Daginstitutionen Alderslyst ligger i et spændende blandet byområde i Silkeborg.

Daginstitutionen Alderslyst er fordelt på 3 Børnehuse

Søholt, Lindevænget 1-5, Alderslyst med plads op til 44 Vuggestue børn og 125 børnehave børn

Læs mere om Børnehuset Søholt

Folder om Søholt

 

Børnegården, Plantagevej 1, Alderslyst er en integreret enhed med plads op til 33 vuggestue børn og 66 børnehavebørn

Læs mere om Børnegården

Folder om Børnegården

 

Engen, Kejlstrupvej 30A, Alderslyst er en integreret enhed med plads op til 12 vuggestue børn og 44 børnehave børn

Læs mere om Engen

Folder om Engen

 

Vi har fokus på udvikling af pædagogiske miljøer, der understøtter kerneopgaven - trivsel, udvikling og læring for alle børn.


Vi er også optaget af børns sprogtilegnelse, og hvordan IT kan understøtte børns læringsmiljøer.

 

Læs mere om vores læreplaner

Læs om vores pædagogiske arbejdsgrundlag

 

Læs mere om Tosprogs Taskorce