Daginstitutionen Alderslyst

Daginstitutionen Alderslyst ligger i et spændende blandet byområde i Silkeborg.

Daginstitutionen Alderslyst er fordelt på 4 Børnehuse

Søholt

Adresse: Lindevænget 1-5

Børnehuset Søholt har plads op til 48 Vuggestue børn og 130 børnehave børn

Personale: 31 pædagogiske medarbejdere, en pædagog i specialfunktion, 2 køkkenmedarbejdere og en leder (opdateret den 23. september 2021) 

Læs mere om Børnehuset Søholt

Folder om Søholt

Børnegården

Adresse: Plantagevej 1

Børnegården er en integreret enhed med plads op til 33 vuggestue børn og 66 børnehavebørn

Personale: 22 pædagogiske medarbejdere, en pædagog i specialfunktion, en køkkenmedarbejder og en leder (opdateret den 23. september 2021) 

Læs mere om Børnegården

Folder om Børnegården

Engen

Adresse: Kejlstrupvej 30A

Engen er en integreret enhed med plads op til 15 vuggestue børn og 44 børnehave børn

Personale: 12 pædagogiske medarbejdere, en pædagog i specialfunktion, en køkkenmedarbejder og en leder (opdateret den 23. september 2021) 

Læs mere om Engen

Folder om Engen

Idrætsbørnehuset Nørrevænget

Adresse: Nørrevænget 80

Idrætsbørnehuset Nørrevænget er en integreret enhed med plads op til 75 vuggestue børn og 70 børnehave børn

Personale: 33 pædagogiske medarbejdere, en pædagog i specialfunktion, en køkkenmedarbejder og en leder (opdateret den 23. september 2021) 

Læs mere om Idrætsbørnehuset Nørrevænget

  • Vi har fokus på udvikling af pædagogiske miljøer, der understøtter kerneopgaven - trivsel, udvikling og læring for alle børn.
  • Vi er også optaget af børns sprogtilegnelse, og hvordan IT kan understøtte børns læringsmiljøer.

Læs mere om vores læreplaner

Læs om vores pædagogiske arbejdsgrundlag

Læs mere om Tosprogs Taskforce