Job eller praktik

Vi har brug for veluddannede og engagerede medarbejdere, for at vi kan nå vores mål om trivsel udvikling og læring for vores børn

Studerende og praktikanter i Alderslyst:

Derfor vil vi gerne medvirke på flere områder, så du kan få afklaret, afprøvet og udfoldet dine pædagogiske drømme, hvad enten du er ung i EGU, i virksomhedspraktik, PA elev eller pædagogstuderende på 3. år.

Vores mål er at medvirke til et godt forløb, hvad enten din fremtid ligger i dagtilbud eller i noget andet. Vi vil være optaget af, hvad du skal have ud af at være her hos os og hvilket samarbejde, vi skal have på den baggrund.

Din praktikansvarlige vil udfordre dig, stille klare forventninger, vidensdele, lytte og være imødekommende for dine ideer og behov, så du får et godt udbytte af din tid i vores institution.

Pædagogstuderende

Vi har 2 pladser til lønnede pædagogstuderende og vil også gerne tilbyde os til 1. års studerende.

Vi har flere medarbejdere, der har kursus og vi ønsker fortsat at udvide dette. Vi har planer om at lave et særligt studerendetilbud, hvor der afholdes fælles konferencetimer, hvor f.eks. man kan få noget at vide om hvorfor og hvordan vi sammensætter og tilbyder vores børn en målrettet hverdag. Det kunne handle om:

  • Sprogarbejdet i institution
  • Om særlige udviklingsprojekter
  • Strukturering og planlægning hvorfor og hvordan
  • Det tværfaglige samarbejde omkring børn i udsatte positioner
  • Ledelse i dagtilbud
  • LokalMEDs arbejdet
  • Link til praktikstedsbeskrivelse

PA elever

Vi har flere medarbejdere i Alderslyst, der kan varetage din vejledning under praktik
SOSU grundforløb, produktionsskolen, folkeskolen, virksomhedspraktik, job med løntilskud
Vi har flere medarbejdere i Alderslyst, der kan varetage din vejledning under praktik

Læs mere om dine muligheder