Børnehuset Søholt

Børnehuset Søholt har mange glade, forskellige børn og voksne- 2 geder og kaniner.

Søholt legeplads

Når du træder ind ad døren i Børnehuset Søholt, så møder du hurtigt glade børn. Børn, der har deres hverdag med stuens andre børn og de 3 faste voksne, der er tilknyttet børnegruppen. Børnene kan finde sammen i mindre grupper for alle stuer har 3 forskellige aktivitetsrum.

I vores hus møder du mange forskellige mennesker. Vi har 4 mandlige medarbejdere og 26 kvindelige. Her er små og store, her er børn, der stammer fra Danmark og mange andre lande. Fælles for os er, at vi gerne vil være sammen om en god hverdag for vores børn, hvor vi prøver kræfter med de udfordringer, vi møder og så krydret med en god og frisk tone.

Åbner du døren ind til et rum om formiddagen, vil du kunne møde de kommende skolebørn, der er ved at gøre klar til en spændende tur ud i det fri. I et andet rum møder du en mindre gruppe, der leger med sprog- måske er de i gang med at lave en bog til IPAD´s at fortælle om en tur. Derefter kommer du til vores sal. Her er en gruppe 2 årige i gang med en forhindringsbane, hvor de styrker deres balance, og de har det rigtig sjovt- sammen. .

På vores legeplads møder et stort grønt område. Du kan møde børn og voksne, der er i gang med at lave suppe over bål. Der bliver snittet, rørt og snakket, mens det damper fra gryden. Her er plads til små og store, boldplads, geder, kaniner, picnic. Ja, man kan blive helt væk med en god ven bag et buskads eller finde nødder i hegnet. Du vil møde børn, der hjælper med at samle blade, børn der gynger og kravler samt børn, der lærer at køre på cykel.

Kort sagt- du skal være velkommen til at komme ind i vores hus, vi har plads til mange- måske også dig og dit barn!

Se filmen der viser dagligdagen i vores vuggestue

Læs mere om Børnehuset Søholt

Børnehuset Søholt
Lindevænget 1-5
8600 Silkeborg
Mail: soholt@silkeborg.dk

Daglig leder

Per Kristjansen
Tlf: 40 24 38 04
Mail: per.kristjansen@silkeborg.dk

Vuggestuen

Søstjernerne: 29 20 21 90
Krabberne: 29 20 21 91

Børnehaven

Troldene: 29 20 21 94
Skibet: 29 20 21 96
Langhalsene: 29 20 21 97
Spilopperne: 29 20 21 98
Bjørnene: 23 62 85 53

Køkken

Køkken: 29 20 21 99

Åbningstider

Man-Tors: 06.30 - 16.45
Fredag: 06.30 - 16.30

 

Prioriterer du samarbejde om dit barns trivsel, udvikling og læring mellem dig og institutionen?

Synes du det er vigtigt at forældre bakker op om deres barns institutionen- både med interesse, ideer og praktisk indsats?

Så har vi en overordnet forældrebestyrelse, der sikrer de overordnede linjer i hele Daginstitutionen Alderslyst.

Læs mere om bestyrelsen

Vi har forældreråd i Engen, Vangen, Børnegården og Søholt, der tager sig af afholdelse af familiearrangementer, forældrekaffe, forældrearbejdsdage, gedepasning.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Søholt 

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn